Hướng dẫn tải tài liệu của đại học ĐH Manitoba

Đại học Manitoba cung cấp tài liệu hướng dẫn tham khảo và  đăng kí học chi tiết cho du học sinh.

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên đại học và thạc sĩ.

1.Hướng dẫn chung cho sinh viên quốc tế

2. Quyển hướng dẫn sinh viên  –  ĐH Manitoba

3. Hướng dẫn cho sinh viên năm 1

4. Quyển hướng dẫn các khóa thạc sĩ

5. Hướng dẫn lên đường cho sinh viên quốc tế

6. Video hướng dẫn chung cho sinh viên quốc tế

7. Hướng dẫn về chỗ ở nội trú – ký túc xá

8. Hướng dẫn về việc làm cho sinh viên

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên học tiếng Anh, dự bị đại học, cao đẳng liên thông đại học

1. Quyển hướng dẫn khóa tiếng Anh, dự bị đại học và cao đẳng

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên cơ sở Manitoba

1. Quyển hướng dẫn cho sinh viên học tại cơ sở Sydney

Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt

1. Thông tin chung về Đại học Manitoba, Canada

2. Thông tin học bổng 2017

Các mẫu đơn xin học:

1.Mẫu đơn xin học dự bị đại học, cao đẳng

2. Mẫu đơn xin học đại học/thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế

3. Mẫu đơn xin học bổng

4.Mẫu đơn xin học MBA

5. Mẫu thư giới thiệu (sinh viên MBA)

6. Mẫu đơn xin học thạc sĩ nghiên cứu/ hoặc tiến sĩ

7. Mẫu kế hoạch học tập

8. Bảng tính mẫu các chi phí du học tại Đại học Manitoba

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN