Chương trình Anh ngữ học thuật chuyên sâu của trường đại học Manitoba

Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Anh (ELC) cung cấp hướng dẫn Anh ngữ học thuật chuyên sâu cho các học sinh muốn học tại  trường ngôn ngữ Tiếng Anh. Các chương trình và các khóa học tập trung vào các kỹ năng và năng lực cần thiết cho sự thành công sinh viên đại học. ELC cung cấp hai chương trình để hỗ trợ học sinh khi các em học và chuyển tiếp vào đại học.

Chương trình Anh ngữ Học thuật chuyen sâu tại ELC chú trọng nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng học thuật, giúp học viên có đủ thực lực để có thể học tập thành công trong môi trường học thuật nói tiếng Anh.

Học viên được trang bị tài liệu học tập biên soạn theo yêu cầu đặc thù của môi trường học thuật. Kỹ năng học thuật cũng như những kỹ năng khác như tư duy phản biện, nghiên cứu, nghe bài giảng, ghi chú, đọc tài liệu học thuật, tham dự hội thảo, viết luận văn, thuyết trình và kỹ năng tự học cũng được giảng dạy trong suốt chương trình Anh ngữ Học thuật tại ELC.

Chương trình Tiếng Anh học thuật chuyên sâu toàn thời gian (IAEP)

Chương trình này khai giảng ba lần một năm, bắt đầu từ tháng chín, tháng một, và tháng năm. Mỗi khóa bao gồm 24 giờ học mỗi tuần, 15 tuần và bao gồm một giờ nghỉ giữa kỳ một tuần. Trước khi tham gia vào trung tâm ngôn ngữ Tiếng Anh (ELC), sinh viên sẽ phải có một bài thi CanTEST © để xác định dược trình độ tiếng anh ở mức độ nào

– Nhấn mạnh các kỹ năng cần thiết để thành công trong một trường đại học; như nghe giảng, học từ vựng mới, thực hành chiến lược đọc, thuyết trình và viết tiểu luận.

  • Advanced Levels 1-4

Chương trình này được thiết kế  cho học sinh muốn nâng cao trình độ học thuật, trong đó nhấn mạnh các kĩ năng Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong thành công học tập.

Nếu học sinh nào đáp ứng được các yêu cầu và hoàn thành khoá học có thể tiến lên một mức độ Tiếng Anh cao hơn (tùy thuộc vào điểm số của họ).

Các yêu cầu đầu vào cho Level 1 là IELTS 4.5 hoặc 5.0.

  • Advanced Level 5: Tiếng Anh học thuật cho chương trình tuyển sinh Cao đẳng và  Đại học ((AEPUCE):

Là mức cao nhất của các chương trình học thuật chuyên sâu. Nó được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên nhập học vào các trường Đại học Manitoba. Nó là một chương trình cầu nối cho phép các sinh viên thành công vượt qua mức 5 để có thể đăng kí  các khóa học tín chỉ đại học.

– Khai giảng 3 lần mỗi năm.

– Cung cấp sự tuyển sinh vào thẳng trường Đại học Manitoba.

– Chuẩn bị cho học sinh vào các trường đại học tiếng Anh khác.

– Nhấn mạnh chức năng học tập theo yêu cầu của các trường đại học Tiếng Anh như nghe giảng, ghi chép, thảo luận về ý tưởng học tập, kĩ năng đọc phân tích, sử dụng tài nguyên thư viện, và viết tài liệu nghiên cứu.

– Cung cấp cho sinh viên sự tự tin để tham gia vào một môi trường đại học.

Yêu cầu đầu vào

– IELTS: 5.5

– TOEF: 70 điểm

– Cantest: nghe: 3.5, đọc 3.5, viết 3.5

– CAEL: 50

Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Anh (ELC) cũng:

– Cung cấp các lớp học hỗ trợ các trường đại học năm thứ nhất cho; phát âm, hội thảo đối thoại và thuyết trình, quan trọng đọc và tóm tắt văn bản, tiểu luận, xem xét ngữ pháp, viết nghiên cứu cho sinh viên sau đại học, và văn bản tài liệu nghiên cứu trường đại học. lớp học được khai giảng vào mùa thu, mùa đông, mùa xuân và mùa hè.

– Cung cấp các bài kiểm tra Tiếng Anh: CanTEST ©.

– Cung cấp các hoạt động văn hóa và thể thao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN