Yêu cầu đầu vào của trường cao đẳng Quốc tế Manitoba – ĐH Manitoba

Để được nhận vào chương trình UTP Stage II của trường Cao đẳng Quốc tế Manitoba, học sinh cần phải học xong lớp 12  trung học phổ thông hoặc mức tương đương, với chương trình UTP Stage I, bạn cần phải đáp ứng được yêu cầu đầu vào là học xong lớp 11 hoặc cấp tương đương.

Nếu bạn đã hoàn thành xong các chương trình trung học phổ thông nhưng kết quả của bạn không đáp ứng được điều kiện chương trình sinh viên năm nhất bậc đại học (UTP Stage II), chươg trình dự bị đại học ( UTP Stage I) của trường Cao đẳng Quốc tế Manitoba là 1 sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn – là cầu nối giúp bạn chuyển tiếp thuận lợi nên ĐH Manitoba

Các yêu cầu đầu vào cụ thể về mặt  học thuật bạn của trường có thể theo dõi chi tiết ở bảng sau.

Bằng tú tài quốc tế (International Baccalaureate)

+ Chương trình UTP giai đoạn I: Bằng IP với điểm tối thiểu là 20

+ Chương trình UTP giai đoạn II: Bằng IP với điểm tối thiểu là 22

+ Chương trình UTP giai đoạn II – Kỹ sư: Bằng IP với điểm trung bình ở mức 5 trong các môn học như toán học, hóa học và vật lí trong đó không có môn nào thấp hơn 5

Chứng chỉ giáo dục (General Certificate of Education)

+ Chương trình UTP giai đoạn I: GCE level 0 và thi qua 3 môn học chính

+ Chương trình UTP giai đoạn II: Chứng chỉ giáo dục level A và thi qua 2 môn học chính hoặc đạt được bậc GCE AS và qua 4 môn chính

+ Chương trình UTP giai đoạn II – Kỹ sư: Chứng chỉ giáo dục level A điểm tối thiểu C trong các môn toán học, vật lí, và hóa học.

Đối với sinh viên Việt Nam

+ Chương trình UTP giai đoạn I: Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình là 6.0 với 4 môn chính

+ Chương trình UTP giai đoạn II: Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình là 6.0 với 4 môn chính

+ Chương trình UTP giai đoạn II Kỹ sư: Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình là 7.5 với  môn toán học, vật lí; hóa học với điểm trung bình không thấp hơn 7

Điều kiện xét tuyển

Chứng chỉ tiếng anh Vào thẳng UTP giai đoạn I hoặc II Vào UTP giai đoạn I hoặc II kèm tiếng anh
IELTS Điểm 5.5 kèm với không có phần thnào dưới 5.0 Điểm 5.0 với không có môn nào thấp hơn điểm 4.5
TOEFL COMPUTER/

PAPER/IBT

196/525/69 172/500 /60
GCE O LEVEL C D
TÚ TÀI QUỐC TẾ Mức tiêu chuẩn là 5 hoặc cao hơn 4 Mức tiêu chuẩn là 4 hoặc cao hơn 3

Chi phí đầu tư

Chương trình Thời gian

 Học phí

UTP giai đoạn I 2 kì

           C$15,304

UTP giai đoạn II 3 kì            C$15,780
Chương trình kèm tiếng anh (có tính phí khóa tiếng anh)  

1 kì

C$4,520 cộng với học phí khóa chính UTP giai đoạn I hoặc II

Để biết thêm thông tin về yêu cầu đầu vào về mặt học thuật và chứng chỉ tiếng anh, vui lòng truy cập icmanitoba.ca/admission-requirements  và icmanitoba.ca/english-langgue-requirements

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN