Học phí năm 2021 của trường đại học Manitoba, Canada

Đại học Manitoba xin thông báo mức học phí ước tính cho các chương trình Cử nhân năm 2021 như sau:

Học phí chương trình Cử nhân:

Chương trình học Học phí ước tính cho công dân/Thường trú nhân Canada Học phí ước tính cho sinh viên quốc tế
University 1 $5,100 $17,300
Nông nghiệp $5,900 $19,000
Nông nghiệp – diploma $5,500 $18,100
Kiến trúc (Thiết kế Môi trường) $6,000 $19,700
Art $6,800 $23,500
Art – diploma $6,400 $21,700
Arts $4,700 $15,800
Kinh doanh $6,600 $21,300
Vệ sinh răng miệng (Nha khoa) $8,200 Không tuyển sinh quốc tế
Nha khoa $23,800 Không tuyển sinh quốc tế
Giáo dục $5,100 $17,200
Kỹ thuật $7,400 $22,600
Môi trường, Trái đất và Tài nguyên $5,500 $18,800
Y tế liên ngành $5,200 $17,600
Nghiên cứu vận động và Quản lý giải trí $6,100 $21,100
Luật $12,000 $27,900
Hộ sinh $5,900 Không tuyển sinh quốc tế
Y khoa $10,800 Không tuyển sinh quốc tế
Âm nhạc $5,400 $18,900
Y tá $5,900 $19,400
Dược $20,400 Không tuyển sinh quốc tế
Khoa học phục hồi chức năng $6,900 Không tuyển sinh quốc tế
Khoa học $5,800 $19,100
Công tác xã hội $5,900 $20,100

Học phí chương trình Sau đại học

Để biết học phí chi tiết cho các chương trình Sau đại học, mời Quý vị xem tại link sau:

Học phí chương trình Post-Graduate

Học bổng:

Quý vị xem thông tin các học bổng cập nhật nhất của Đại học Manitoba tại link sau:

Học bổng mới nhất của Đại học Manitoba

BÀI VIẾT LIÊN QUAN