scholarship

Học bổng Sau đại học của Đại học Manitoba, Canada 2016 – 2017

Ngành

Giáo dục và đào tạo, Khoa học ứng dụng và khoa học cơ bản, Khao học Xã hội và Truyền thông, Khoa học máy tính, Kiến trúc, Xây dựng và quy hoạch, Kinh tế, Luật, Môi Trường, Nghệ thuật sáng tạo và thiết kế, Nhân Văn, Nông nghiệp và các chuyên ngành liên quan, Y tế và sức khỏe

Chuyên ngành

Âm Nhạc, Bảo vệ và sức khỏe, Các ngành nhân văn khác, Chế biến thực phẩm, Chính trị, Công tác xã hội, Hóa học, Khoa học máy tính, Khoa học và sức khỏe, Kiến trúc, Lịch sử, Nghê thuật, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ, Nhà hát và nghệ thuật sân khấu, Nhân học, Nhân văn tổng quát, Nông nghiệp, Quản lý, Sinh học, Thiết kế công nghiệp, Thú y, Tiếng Anh, Tôn Giáo học, Triết học, Y tá, Y tế thường thức, Địa lý.

 Bậc học

Thạc sĩ, Tiến sĩ(PhD)

Đại học Manitoba sẽ trao tặng các suất học bổng bậc  Sau đại học ( chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ )  cho các ứng viên quốc tế, dựa trên thành tích học tập nổi bật. Ứng viên có cơ hội theo học tất cả các chương trình được giảng dạy tại trường ( trừ ngành Y khoa và  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh). Các chương trình học sẽ bắt đầu vào năm 2016, hạn chót nộp hồ sơ: linh hoạt hằng năm và tuỳ theo ngành học.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Manitoba, Canada.

Ngành học: Tất cả những ngành được giảng dạy tại trường Đại học ( ngoài trừ Y khoa và Thạc sĩ quản trị kinh doanh).

Tham khảo thêm tại: http://umanitoba.ca/faculties/graduate_studies/admissions/programs/index.html

Đối tượng: Sinh viên quốc tế đều có thể đăng ký.

Giá trị học bổng:

Giá trị học bổng tiến sĩ là $18,000 và học bổng thạc sĩ là $14,000 cho 12 tháng. Sinh viên có thể nhận học bổng UMGF cho 24 tháng đầu tiên của chương trình thạc sĩ và 48 tháng đầu dành cho chương trình tiến sĩ.

Yêu cầu:

– Kết quả học tập : GPA tối thiểu là 3.75 ( trên loại B+) dựa trên bằng Cử nhân, Thạc sĩ , Tốt nghiệp hoặc bằng Tiến sĩ tại một trường đại học được công nhận. Vui lòng dùng những tiêu chí tuyển sinh trong việc tính điểm trung bình, tức là ,  60 tính chỉ gần nhất hoặc tương đương.
– Quốc tịch: Mọi sinh viên quốc tế đều co thể đăng ký học bổng.
– Ngành học : Sinh viên tôt nghiệp tất cả các ngành ( ngoại trừ khoa Y và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ) đều phù hợp đăng ký.
Bạn cũng phái đáp ứng những tiêu chí đặc biệt mà Khoa/Ngành đưa ra, nếu có.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN