Hướng dẫn hồ sơ xin thư mời học Đại học Manitoba

Để nộp đơn xin xin thư mời học Đại học Manitoba, các bạn học sinh sinh viên chuẩn bị hồ sơ như sau:

1. Hồ sơ xin học dự bị đại học UTP 1 – Trường ICM, ĐH Manitoba

 • Hộ chiếu
 • Học bạ lớp 6-9 và học bạ lớp 10,11
 • Chứng chỉ ielts/toefl nếu có
 • CV nếu đã học tập tại nhiều nước
 • Kỳ khai giảng UTP 1 : Tháng 1,5,9.

2. Hồ sơ xin học dự bị đại học UTP 2 – Trường ICM, ĐH Manitoba

 • Hộ chiếu
 • Học bạ lớp 10,11, 12
 • Chứng nhận tốt nghiệp trung học (có thể nộp sau)
 • Chứng chỉ ielts/toefl nếu có
 • CV nếu đã học tập tại nhiều nước
 • Kỳ khai giảng UTP 2: Tháng 1,5,9.

3. Hồ sơ xin học các chương trình: Đại học năm 1 (International Year 1), Học thẳng đại học (Direct entry Year 1)

 • Hộ chiếu
 • Học bạ lớp 10,11, 12
 • Chứng nhận tốt nghiệp trung học (có thể nộp sau)
 • Chứng chỉ ielts/toefl nếu có
 • CV nếu đã học tập tại nhiều nước
 • Kỳ khai giảng International Year 1: tháng 1,5,9
 • Kỳ khai giảng Direct entry Year 1: Tháng 1 và 9

4. Hồ sơ xin học Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA

 • Hộ chiếu
 • Bằng và Bảng điểm đại học
 • Giấy chứng nhận công tác quản lý (có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên)
 • Chứng chỉ ielts/toefl nếu có
 • GMAT 600 trở lên
 • CV
 • 3 thư giới thiệu của giáo viên, cán bộ quản lý
 • Kỳ khai giảng MBA: tháng 1,9

5. Hồ sơ xin học các chương trình Thạc sĩ khác

 • Hộ chiếu
 • Bằng và Bảng điểm đại học loại khá trở lên (70/100)
 • Chứng chỉ ielts/toefl nếu có
 • 3 thư giới thiệu của giáo viên
 • CV
 • Academic statement of purpose
 • Kỳ khai giảng thạc sĩ các ngành: tháng 1,9 tùy ngành

6. Hồ sơ xin học các chương trình Chứng chỉ nghề sau đại học (Graduate Certificate)

 • Hộ chiếu
 • Bằng và Bảng điểm đại học
 • Chứng chỉ ielts/toefl nếu có
 • CV
 • Kỳ khai giảng: tháng 1,5, 9 tùy ngành

7. Hồ sơ xin học chương trình tiếng Anh từ 10-50 tuần

 • Hộ chiếu
 • Bằng và bảng điểm cao nhất
 • CV

Mời bạn xem thêm hướng dẫn thủ tục, quy trình nộp hồ sơ xin thư mời của Đại học Manitoba tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN